CzWiki

Hydrostatická tlaková sílaHydrostatická tlaková síla je síla, kterou tlačí kapalina nacházející se v gravitačním poli na tělesa do ní ponořená a na stěny nádoby.

Hydrostatická tlaková síla je způsobena hydrostatickým tlakem.

Obsah


Značení

  • Značka: Fh
  • Jednotka SI: newton, zkratka N
  • Další jednotky: viz síla

Výpočet

Hydrostatická tlaková síla se vypočítá podle vzorce pro tlakovou sílu jako

\({\displaystyle F_{h}=p_{h}S}\),

kde \({\displaystyle p_{h}}\) je hydrostatický tlak a \({\displaystyle S}\) je obsah plochy, na který tlak působí.

Tlaková síla v nádobě s průřezem \({\displaystyle S}\) a s kapalinou o hustotě \({\displaystyle \rho }\) v hloubce \({\displaystyle h}\) pod povrchem kapaliny je rovna

\({\displaystyle F=Sh\rho g}\)

Vlastnosti

Hydrostatická tlaková síla závisí na hloubce \({\displaystyle h}\) a obsahu \({\displaystyle S}\) plochy, na niž působí tlak, ale nezávisí na objemu kapaliny nad touto plochou. Tlaková síla není tedy závislá ani na hmotnosti kapaliny v nádobě ani na tvaru nádoby. Tato skutečnost se označuje jako hydrostatický paradox.


Související články

Zdroj


Poslední aktualizace: 27.06.2021 08:06:26 CEST

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.